Members|Chiba Laboratory|Deformation Processing, Institute for Materials Research, Tohoku UniversityMembers

Professor

Name : Akihiko Chiba
Research :
 1. Development of Novel Infrastructural Materials
 2. Development of Intelligent Forging Process
 3. Additive Manufacturing using Electron Beam Melting (EBM)
E-mail : a.chibaatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 806, 8th Floor, Building #2

Associate Professor

Name : Kenta Yamanaka
Research :
 1. Biomedical Co−Cr alloys
 2. Titanium and titanium alloys
 3. Thermomechanical processing
 4. Additive manufacturing
E-mail : k_yamanakaatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 809, 8th Floor, Building #2

Assistant Professor

Name : Kenta Aoyagi
Research :
 1. Additive manufacturing
 2. Model-based development
 3. Statistical modeling
E-mail : k.aoyagiatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 808, 8th Floor, Building #2
Name : Huakang Bian
Research :
 1. Electron beam melting
 2. Suzuki segregation
 3. Superalloy
E-mail : bianhuakangatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 809, 8th Floor, Building #2

Cross Appointment

Associate Professor Naoko Sato (AIST)
Associate Professor Manami Mori (National Institute of Technology, Sendai College)

Specially Appointed Assistant Professor

SIP Yujie Cui

Researcher

PD Hao Wang
PD Cheng Yang
PD Jiaxiang Li
PD Yuchao Lei
Researcher (JEOL) Keiji Yanagihara
Researcher (TRAFAM) Manabu Ono
Researcher (TRAFAM) Kimio Wako
Researcher Kazuo Yoshida
Researcher (Toyo Aluminium) Kenta Ishigami

Technical Staff

Technical Staff Tsukasa Sato

Secretary

Secretary Kaori Hoshino
Secretary Anna Kawamura

Ph.D Student

D3 Hae-Jin Lee
D3 Jiayu Sun
D3 Seungkyun Yim
D3 Karri Sri Naga Sesha
D3 Yunwei Gui
D3 (INSA Lyon) Manon Laurencon
D3 Takayuki Ishii
D2 Lingxiao Ouyang
D2 Weicheng Heng
D2 Shogo Oda
D2 Yusaku Hasebe

Master's Student

M2 Haruka Shima
M2 Yutaro Matsuo
M2 Hikaru Watanabe
M2 Yipu Xu
M1 Koki Ishioka
M1 Keita Shimada
M1 Koki Minowa
M1 Yu-shen Chen
M1 Tao Zhang
M1 Yunhe Zhou

Research Student

Research Student Ahmed Abdelghany (EJUST)
Research Student Hoatian Tong

Visiting Student/Researcher