Members|Chiba Laboratory|Deformation Processing, Institute for Materials Research, Tohoku UniversityMembers

Professor

Name : Akihiko Chiba
Research :
 1. Development of Novel Infrastructural Materials
 2. Development of Intelligent Forging Process
 3. Additive Manufacturing using Electron Beam Melting (EBM)
E-mail : a.chibaatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 806, 8th Floor, Building #2

Associate Professor

Name : Kenta Yamanaka
Research :
 1. Biomedical Co−Cr alloys
 2. Titanium and titanium alloys
 3. Thermomechanical processing
 4. Additive manufacturing
E-mail : k_yamanakaatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 809, 8th Floor, Building #2

Assistant Professor

Name : Kenta Aoyagi
Research :
 1. Additive manufacturing
 2. Model-based development
 3. Statistical modeling
E-mail : k.aoyagiatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 808, 8th Floor, Building #2
Name : Huakang Bian
Research :
 1. Electron beam melting
 2. Suzuki segregation
 3. Superalloy
E-mail : bianhuakangatimr.tohoku.ac.jp
Office : Room 809, 8th Floor, Building #2

Cross Appointment

Associate Professor (AIST) Naoko Sato

Specially Appointed Assistant Professor

TEL Hao Wang
SIP Yujie Cui
SIP Yufan Zhao

Researcher

PD Cheng Yang
PD Jiaxiang Li
Researcher (JAMPT) Nobuyuki Sasaki
Researcher (JEOL) Keiji Yanagihara
Researcher (BIP) Tsukasa Sato
Researcher (TRAFAM) Takahiro Kudo

Technical Staff

Technical Staff Kimio Wako
Technical Staff Kazuo Yoshida

Secretary

Secretary Kaori Hoshino
Secretary Anna Kawamura
D3 Hae-Jin Lee
D3 Yuchao Lei
D2 Jiayu Sun
D2 Seungkyun Yim
D2 Karri Sri Naga Sesha
D2 Yunwei Gui
D2 (INSA Lyon) Manon Laurencon
D2 Takayuki Ishii
D1 Lingxiao Ouyang
D1 Weicheng Heng
D1 Shogo Oda
D1 Yusaku Hasebe

Master's Student

M2 Anniyaer Ainiwaer
M2 Kazumasa Soeta
M2 Ayane Sukegawa
M2 Haruko Numata
M2 Chenguang Li
M1 Fangzhou Liu
M1 Haruka Shima
M1 Yutaro Matsuo
M1 Hikaru Watanabe
M1 Yipu Xu

Research Student

Research Student Yu-shen Chen

Visiting Student/Researcher